Beleidsplan

Beheer van de eigen vloot van historische zweefvliegtuigen.
Het betreft hier de zweefvliegtuigen die eerder eigendom waren van Raymond van Loosbroek en door hem in eigendom aan de stichting zijn overgedragen.
Uit de nalatenschap van Hans Regeer heeft de stichting een Grunau-8 in eigendom.

De stichting heeft een aantal zweefvliegtuigen op leenbasis ter beschikking gesteld aan individuele zweefvliegers of groepen van zweefvliegers die als houder ervan het zweefvliegtuig luchtwaardig houden en ermee vliegen.
Andere zweefvliegtuigen worden thans gerestaureerd met het doel deze weer luchtwaardig te maken.
Enkele niet meer luchtwaardige zweefvliegtuigen hebben een plaats gevonden als expositieobject in het Nationaal Transport Museum en elders.

Waar mogelijk en nodig geeft de stichting advies en medewerking aan restauratie en onderhoud van historische zweefvliegtuigen van derden.

Voorts vindt overleg plaats met derden, zowel in Nederland als in het buitenland, over toevoegen van historische zweefvliegtuigen en onderdelen daarvan met historische betekenis aan de collectie die in beheer is bij de Stichting Daedalus Collectie Nederland.