Financiële verantwoording

De uitgaven in 2020 omvatten een bedrag van €1.050 aan huur van een opslagruimte voor zweefvliegtuigen en voorts uitgaven voor diverse kosten (wijziging statuten, Kamer van Koophandel, secretariaatskosten).

De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit donaties van derden.
In dit verband kan worden gewezen op de ANBI-status van de stichting die het donateurs mogelijk maakt, onder voorwaarden, giften aan de stichting voor hen fiscaal aftrekbaar te maken.

ANBI_logo.jpg
(Klik op logo voor meer informatie over ANBI)

Het banknummer is NL57 RABO 0329 2353 62 ten name van Stichting Daedalus Collectie Nederland.

Het werkkapitaal van de stichting bedraagt ca € 8.000.