Uitgeoefende activiteiten 2021

Vanuit de Stichting Historisch Zweefvliegarchief is in 2018 een nieuwe stichting opgericht, de Stichting Daedalus Collectie Nederland.
Deze nieuwe stichting is eigenaar geworden van de zweefvliegtuigen en van ander materieel uit de verzameling die in de loop der jaren door Raymond van Loosbroek is bijeengebracht.
Uit doelmatigheidsoverwegingen hebben SHZ en SDCN hetzelfde bestuur.

SHZ
Voor de activiteiten in SHZ-verband kan worden verwezen naar het jaarverslag over 2021 van deze stichting.

ANBI-status
SDCN heeft dit jaar de ANBI-status verkregen, wat wil zeggen dat donateurs hun giften aan deze stichtingen in hun jaarlijkse opgave inkomstenbelasting, onder voorwaarden, als gift kunnen aftrekken.
Helaas, storm loopt het nog niet.

Collectie
De verzameling van Raymond van Loosbroek omvatte een dertiental zweefvliegtuigen, van Grunau Baby tot aan Sky en Skylark 2 en 3. Een aantal daarvan was in bruikleen gegeven aan zweefvliegers die (als houder) het onderhoud verzorgden en ook het plezier van het vliegen hadden. Andere waren opgeslagen in een berging in Heesch. Voorts waren in een berging in Uden nog enkele transportaanhangers ondergebracht. Daarnaast omvatte zijn collectie, die in eigendom was overgegaan naar de Aviodrome, dossiers met informatie, instrumenten en ander toebehoren van zweefvliegtuigen. In 2018 heeft de Aviodrome de collectie overgedragen aan SDCN.

Secretaris van de stichting was Hans Regeer. In zijn werkplaats was ook een aantal niet meer vliegklare historische zweefvliegtuigen opgeslagen, waaronder de Grunau-8, een vooroorlogse tweezitter en een van de weinige zweefvliegtuigen die de oorlogsperiode heeft overleefd.
Een gevoelig verlies was het overlijden, kort achtereen, in 2020 van secretaris Hans Regeer en Raymond van Loosbroek.

Zweefvliegtuigen, ophaalwagens en ander materieel uit de voormalige collectie van Van Loosbroek zijn in het afgelopen jaar elders ondergebracht. Een aantal zweefvliegtuigen heeft een plaats gevonden bij zweefvliegers als houder. Andere zweefvliegtuigen waaronder enkele die niet luchtwaardig zijn maar wel met een museale betekenis, hebben een tijdelijke of wellicht definitieve opslag gevonden in het Nationaal Transportmuseum in Nieuw- Vennep.
De T 34A Sky PH-203, die op Salland wordt gerestaureerd, is inmiddels als toonbeeld opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Voor de restauratie van dit bijzondere zweefvliegtuig heeft SDCN een subsidie ontvangen van de Mondriaan Stichting.

SDCN is daarnaast betrokken geweest bij het onderbrengen van de erfenis op zweefvlieggebied van Hans Regeer. Uit die erfenis is Grunau-8 PH-70 in eigendom overgedragen aan SDCN. Er zijn vergaande plannen voor de restauratie van deze historische tweezitter.