Uitgeoefende activiteiten 2020

Vanuit de Stichting Historisch Zweefvliegarchief is in 2018 een nieuwe stichting opgericht, de Stichting Daedalus Collectie Nederland.
Deze nieuwe stichting is eigenaar geworden van de zweefvliegtuigen en van ander materieel uit de verzameling die in de loop der jaren door Raymond van Loosbroek is bijeengebracht.
Uit doelmatigheidsoverwegingen hebben SHZ en SDCN hetzelfde bestuur.

SHZ
Voor de activiteiten in SHZ-verband kan worden verwezen naar het jaarverslag over 2020 van deze stichting.

ANBI-status
SDCN heeft dit jaar de ANBI-status verkregen, wat wil zeggen dat donateurs hun giften aan deze stichtingen in hun jaarlijkse opgave inkomstenbelasting, onder voorwaarden, als gift kunnen aftrekken.
Helaas, storm loopt het nog niet.

Collectie
De verzameling van Raymond van Loosbroek omvatte een dertiental zweefvliegtuigen, van Grunau Baby tot aan Sky en Skylark 2 en 3.
Deels zijn die al eerder in bruikleen gegeven aan zweefvliegers die (als houder) het onderhoud verzorgen en ook het plezier van het vliegen hebben, en deels waren die opgeslagen in een berging in Heesch.

In een berging in Uden waren nog enkele transportaanhangers ondergebracht.
Daarnaast omvatte zijn collectie nog dossiers met informatie, instrumenten en ander toebehoren van zweefvliegtuigen.

Secretaris van de stichting werd Hans Regeer, die in zijn werkplaats in Oss een aantal malen gastvrijheid verleende voor bestuursvergaderingen.
In de werkplaats van Hans Regeer was ook een aantal niet meer vliegklare historische zweefvliegtuigen opgeslagen, waaronder de Grunau-8, een vooroorlogse tweezitter en een van de weinige zweefvliegtuigen die de oorlogsperiode heeft overleefd.

Vanuit de stichting is het afgelopen jaar voornamelijk aandacht en steun gegeven aan het werk rond de collectie van zweefvliegtuigen en ander materieel van Raymond van Loosbroek.

Overlijden van Hans en Raymond
Een geweldige klap dit jaar is het overlijden, kort na elkaar, geweest van secretaris Hans Regeer en daarna Raymond van Loosbroek.
Per Staugaard heeft sindsdien het secretariaat waargenomen.

Met vereende krachten van bestuur en medewerkers uit de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen (VHZ) is inmiddels de berging van Raymond van Loosbroek waarin zweefvliegtuigen en ander materieel waren opgeslagen leeggemaakt. Een aantal zweefvliegtuigen heeft een tijdelijke of wellicht definitieve opslag gevonden in het Nationaal Transportmuseum in Nieuw- Vennep.
Een Bensen Gyro glider, een buitenbeentje in de collectie Van Loosbroek, is al overdragen aan het Transport Museum.
De T 34A Sky PH-203, die op Salland wordt gerestaureerd, is inmiddels als toonbeeld opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Op het moment van schrijven is de klus van het onderbrengen van ander materiaal, zoals de aanhangers, al of niet met zweefvliegtuigen, van Raymond van Loosbroek, met steun van een aantal VHZ-leden, nog niet afgerond.

SDCN is daarnaast betrokken bij het onderbrengen van de erfenis op zweefvlieggebied van Hans Regeer.
Vooruitlopend daarop is recent de Grunau-8 PH-70 in eigendom overgedragen aan SDCN.