Financiële verantwoording

De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit donaties van derden.
In dit verband kan worden gewezen op de ANBI-status van de stichting die het donateurs mogelijk maakt, onder voorwaarden, giften aan de stichting voor hen fiscaal aftrekbaar te maken.

ANBI_logo.jpg
(Klik op logo voor meer informatie over ANBI)

Het banknummer is NL57 RABO 0329 2353 62 ten name van Stichting Daedalus Collectie Nederland.
Het werkkapitaal van de stichting bedraagt per 1 januari 2024 ca € 9.000.

Verslagen
Balans en Financieel Overzicht 2022
V&W en Balans 2023